สกรู น๊อต สลักภัณฑ์สเตนเลส

Stainless steel fastener