หัวน๊อตล็อค สแตนเลส SUS304 เกลียวมิล
HEXAGON LOCK NUTS WITH PLASTIC INSERT STAINLESS STEEL 304 (A2-70)
Standard: DIN985
HEXAGON LOCK NUTS WITH PLASTIC INSERT ST
hex-lock-nut-nylon-insert-dimensions2.pn
hex-lock-nut-nylon-insert-dimensions1.pn

สเปค Standard: DIN985

หัวน๊อตล็อค

เกลียวมิล

ราคาตั้ง Price List

หัวน๊อตล็อค สแตนเลส SUS304

เกลียวมิล

หัวน๊อตล็อค SUS304 เกลียวหุน
HEXAGON LOCK NUTS WITH PLASTIC INSERT STAINLESS STEEL 304 (A2-70)
Standard: 
HEXAGON LOCK NUTS WITH PLASTIC INSERT ST
hex-lock-nut-nylon-insert-dimensions2.pn
hex-lock-nut-nylon-insert-dimensions1.pn

สเปค Standard: 

หัวน๊อตหมวก

เกลียวหุน

ราคาตั้ง Price List

หัวน๊อตหมวก สแตนเลส SUS304

เกลียวหุน